Facebook Twitter

Generell informasjon om fiske i Glomma

Fluefiskere kan regne med gode fiskeøkter i nærområdet rundt Koppang Camping som ligger rett ved Glomma. Elva, også kalt Glåma, starter oppe ved Aursunden i Sør-Trøndelag og renner gjennom hele Hedmark på sin vei ned til Fredrikstad. Elvas totale lengde er 604 kilometer og dette er Norges lengste elv.

Elva er kjent for å huse mange ulike fiskearter (32 arter), men i området rundt Koppang er det harr og ørret som dominerer. Du kan også treffe på gjeddesik, abbor, mort og lake. Hvert år blir det fanget harr over 50 cm (ca en kilo), ørret opp mot 4 kilo og store gjedder opp mot 10 kilo.

Fiskekort

Når du skal fiske i Glomma ved Koppang trenger du fiskekort av Glomma Fiskeforening, som dekker nesten hele elva i Stor-Elvdal kommune. Med dette fiskekortet kan du fiske fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Da har du nesten 80 kilometer med god fiskeelv til din disposisjon. Du har også lov til å fiske i en rekke tjern som ligger i nærheten av elva, noen av de er gode røye- og ørretvann. Disse vannene er gode alternativer når vannstanden er høy i selve Glomma tidlig på sesongen.
Vær oppmerksom på at enkelte mindre strekninger langs Glomma ikke er med i kortordningen. Disse strekninger skal være markert og har sin egen fiskekort. Fiskekort av Glomma Fiskeforening fås kjøpt i resepsjonene på Koppang Camping. Info om fiskeregler finnes på side Fiskekort.

Koppangsøyene

Rett sør for Koppang Camping og Sundfloen bru, finner du ”Koppangsøyene”, et konglomerat av øyer hvor Glomma deler seg i mindre strømmer. Området er svært fiskbart og med vadebukse kommer du til på mange plasser. På varierende vannstand vil fisken stadig skifte standplass og utfordringen ligger i finne ut hvor fisken står. Det gir fluefiskeren muligheten til å flytte seg rundt og oppdage stadig nye plasser i dette enorme øyområdet.

Hver vår er det spennende å se hvordan elveløpet endrer seg etter flommen, nye spennende høler og stryk blir skapt hvert år slik at de første turene om våren på Koppangsøyene blir en spennende oppdagelsesreise i en ”ny” elv. Området er ca 10 kilometer langt og strekker seg fra Sundfloen ned til Stai bru.

Nord for Koppang Camping kan du også finne svært gode fiskeplasser med mye fisk. Bare spør på campingen så vil du få info og tips om flere gode plasser.